Umowa użytkownika

Niniejsza umowa (dalej: "Umowa") reguluje zasady korzystania z niniejszej strony internetowej znajdującej się pod adresem www.yamaneta.com , (dalej: "Serwis", "Strona") jako zarejestrowany użytkownik (dalej: "Użytkownik", "Klient").

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy zapoznać się z treścią Umowy. Umowa wchodzi w życie automatycznie po zarejestrowaniu się jako Użytkownik Serwisu. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami Umowy, prosimy o natychmiastowe opuszczenie Witryny i powstrzymanie się od korzystania z niej w przyszłości.

1. Warunki i definicje

Użytkownik - zdolna do czynności prawnych osoba fizyczna, w wieku co najmniej 16 lat, zarejestrowana w Serwisie poprzez utworzenie Konta (konta).

Konto osobiste jest narzędziem Użytkownika umożliwiającym mu korzystanie z usług deklarowanych przez Serwis, a także przechowywanie jego danych osobowych i ustawień.

Dane osobowe - informacje dotyczące zarejestrowanego Użytkownika (jego imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, numery kont, dane dotyczące płatności itp.)

Konto (konto) - zbiór danych osobowych Użytkownika, które są przechowywane na jego Koncie Osobistym, które są niezbędne do identyfikacji Użytkownika.

Reklamodawca (sklep internetowy) - serwis internetowy świadczący usługi zakupu towarów i usług. Na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ogłoszeniodawcą a Serwisem, Serwis przyciąga Użytkowników na stronę internetową Ogłoszeniodawcy. Umowa może być zawarta bezpośrednio z Reklamodawcą lub przez pośrednika (agencję reklamową).

Cashback to zwrot części środków wydanych przez Użytkownika na zakup towarów i usług na stronie Reklamodawcy.

Konto cashback (portfel użytkownika) to zarejestrowane konto użytkownika wyświetlane na Koncie osobistym. Wyświetla kumulacje cashback za zakupy towarów i usług dokonane przez Użytkownika w witrynie Reklamodawcy.

2. Warunki korzystania z Usługi

2.1 Yamaneta to serwis internetowy świadczący usługi umożliwiające Użytkownikom zwrot części wydanych pieniędzy (cashback) za zakupy dokonane na stronie internetowej Reklamodawcy.

2.2 Aby uzyskać dostęp do Konta Osobistego, Użytkownik musi ukończyć procedurę rejestracji, wskazując aktualny adres e-mail i unikalne hasło.

2.3 Pod tym adresem Użytkownik otrzyma list z linkiem do aktywacji konta. Kliknięcie linku spowoduje aktywację Konta Użytkownika. Od tego momentu Użytkownik staje się Klientem Serwisu.

2.4 Jeden Klient może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie Yamaneta. W przeciwnym razie Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania i usunięcia powtarzających się kont bez prawa do wypłaty środków.

2.5 Aby wypłacić cashback, Klient musi podać swoje dane osobowe w specjalnym formularzu Konta Osobistego. Należy wybrać preferowaną formę płatności (system płatności), wprowadzić i zapisać szczegóły płatności. Należy pamiętać, że wybrany system płatności może mieć własne ograniczenia (na przykład minimalną kwotę płatności), które nie zależą od działania Usługi.

2.6 Nie zapisuj danych swojego Konta w łatwo dostępnych miejscach i nie przekazuj ich osobom trzecim. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub utratę przez Użytkownika jego danych uwierzytelniających, jak również za ewentualne szkody wyrządzone Klientowi w związku z tym.

2.7 Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik zmienił ważny adres e-mail lub inne dane uwierzytelniające określone podczas rejestracji, należy je również zmienić na Koncie. W przeciwnym razie mogą wystąpić problemy z dostępem do Usługi.

2.8 Jeśli Użytkownik, z jakiegoś powodu, nie podjął aktywnych działań na swoim koncie (nie wszedł/wyjście, autoryzacja na Koncie Osobistym) w ciągu 180 dni kalendarzowych, Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika z jego późniejszym usunięciem.

2.9 Serwis ma również prawo do zablokowania i usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia niniejszej Umowy, regulaminu Serwisu, a także w przypadku, gdy działania Klienta stwarzają zagrożenie dla funkcjonowania Serwisu.

2.10 Yamaneta zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian funkcjonalnych w usłudze, zmiany zasad obliczania zwrotu gotówki, a także uzupełnienia i zmiany niniejszej Umowy.

3. Zasady otrzymywania zwrotu gotówki

3.1 W ramach Usługi cashback jest zwrotem części środków, które zostały wydane przez Użytkownika na zakup towarów i usług (zamówienia) na stronach internetowych Reklamodawców, którzy zamieścili swoje materiały w katalogu Yamaneta.

3.2 Za zamówienia dokonane przez Użytkownika na stronach internetowych Reklamodawców, ci ostatni płacą prowizję Serwisowi Yamaneta w formie opłaty agencyjnej za pozyskanego klienta.

3.3 Serwis zwraca część tego wynagrodzenia Klientowi w postaci środków na konto Cashback zapisane na jego Koncie Osobistym. Serwis samodzielnie ustala wysokość wynagrodzenia cashback dla każdego z Reklamodawców. Informacje o wysokości płatności dla każdego z Reklamodawców można znaleźć w katalogu sklepów internetowych. Zwracamy uwagę, że istnieją różne sytuacje, w których Reklamodawca nie może poprawnie zidentyfikować zrealizowanego zamówienia i zapłacić prowizji naszemu Serwisowi.

3.4 W celu pomyślnego przyznania cashbacku na konto Użytkownika i jego dalszej wypłaty, musi zostać spełnionych kilka warunków:

 • Klient musi być autoryzowany na stronie internetowej Serwisu;
 • Przejście na stronę Reklamodawcy odbywa się za pomocą linku udostępnionego przez nasz Serwis;
 • Zrealizowane zamówienie nie powinno zostać anulowane;
 • Reklamodawca potwierdził Serwisowi fakt złożenia zamówienia przez Klienta;
 • Użytkownik zastosował się do wszystkich zaleceń Serwisu dotyczących składania zamówień i nie naruszył zasad niniejszej Umowy.

3.5 Cashback stanie się dostępny do wypłaty, gdy Reklamodawca potwierdzi fakt zapłaty za zrealizowane zamówienie, a także potwierdzi uiszczenie opłaty agencyjnej za zamówienie dokonane przez Użytkownika.

3.6 Warunki potwierdzenia opłaconego zamówienia są indywidualne dla każdego z Reklamodawców, są ustalane przez odpowiedni sklep internetowy i nie zależą od działania Serwisu.

3.7 Serwis ma prawo odmówić Użytkownikowi wypłaty cashbacku, jeśli Ogłoszeniodawca nie otrzymał potwierdzenia wpłaty na rzecz Serwisu opłaty agencyjnej za zamówienie złożone przez Użytkownika.

Istnieje możliwość, że Reklamodawca uzna, że zrealizowane i opłacone zlecenie nie jest zgodne z zawartą Umową pomiędzy Reklamodawcą a Serwisem.

3.8 Płatności Cashback za takie zamówienia nie mogą być naliczane ani anulowane podczas późniejszego uzgadniania zamówień między Serwisem a Reklamodawcą. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość danych o zrealizowanych zamówieniach przekazanych przez Reklamodawcę oraz wysokość prowizji ustalonych przez Reklamodawcę.

4. Warunki programu partnerskiego

4.1 Program partnerski Yamaneta umożliwia każdemu Użytkownikowi zarabianie pieniędzy poprzez przyciąganie nowych Klientów do naszej Usługi. Na koncie osobistym (w sekcji "Zaproś znajomego") można uzyskać indywidualny link partnerski. Wszyscy Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie po kliknięciu w indywidualny link są automatycznie uznawani za poleconych przez Użytkownika (członków programu partnerskiego).

4.2 W przyszłości Użytkownik otrzyma do 30 procent naliczonego cashbacku od swoich poleconych. Nagroda zostanie przelana na konto Cashback Użytkownika.

4.3 Wypłata tych środków będzie dostępna po potwierdzeniu płatności przez przyciągniętego poleconego jego pierwszego zamówienia złożonego na stronie internetowej Reklamodawcy za pośrednictwem Usługi.

4.4 Zabrania się tworzenia sieci polecających należących do jednego Użytkownika w celu uzyskania większych korzyści.

4.5 Użytkownikowi surowo zabrania się wysyłania SPAM-u (w sieciach społecznościowych, wiadomościach e-mail itp.) w celu promowania linku polecającego.

4.6 Serwis zastrzega sobie prawo do blokowania i usuwania kont Użytkowników, którzy naruszają warunki współpracy z programem partnerskim, bez zachowania zgromadzonych środków cashback.

5. Program lojalnościowy

5.1 Dla stałych Klientów naszego serwisu dostępny jest trzypoziomowy program lojalnościowy "Premium Cashback":

 • "Brązowa Maneta" - Klienci, którzy zgromadzili cashback za więcej niż 10 USD, otrzymują 10% wzrost stawek cashback;
 • " Srebrna Maneta" - Klienci, którzy zgromadzili cashback w wysokości ponad 50 USD, otrzymują 20% wzrost stawki cashback;
 • "Złota Maneta" - Klienci, którzy zgromadzili ponad 150 USD cashback, otrzymują 30% wzrost stawek cashback.

5.2 Użytkownik zawsze ma możliwość zakupu "Złotej Manety". Koszt połączenia wynosi 10 USD / miesiąc. Płatność jest dokonywana przez zgromadzony cashback.

5.3 Yamaneta zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków Programu Lojalnościowego lub zakończenia jego działania w dowolnym momencie.

6. Kody promocyjne

6.1 Kody promocyjne wydane przez Serwis Yamaneta umożliwiają Użytkownikowi zwiększenie stawki cashback po aktywacji lub otrzymanie innych korzyści ustalonych przez Serwis.

Aktywacja kodów promocyjnych jest możliwa na Koncie Osobistym Użytkownika. Jeśli Użytkownik posiada program "Premium Cashback", po aktywacji kodu promocyjnego stawki cashback nie są sumowane, obowiązuje najkorzystniejsza stawka cashback dla Użytkownika.

7. Wypłata środków

7.1 Wypłata środków z konta Cashback odbywa się w dowolny dogodny dla Użytkownika sposób, określony na jego Koncie Osobistym.

7.2 Wielkość minimalnych wypłat jest wskazana na Koncie Osobistym w sekcji "Mój cashback".

7.3 Przed wypłatą środków Użytkownik musi określić bieżące szczegóły płatności i wybrać odpowiednią metodę wypłaty.

7.4 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek płatności, ich otrzymanie lub nieotrzymanie w przypadku podania niepełnych, niedokładnych lub nieprawidłowych informacji podanych przez Użytkownika Serwisu, pod warunkiem, że dane, na podstawie których dokonano odpowiedniego transferu środków, odpowiadają danym określonym przez Użytkownika Serwisu ...

7.5 Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zapłatę ewentualnych podatków w związku z naliczeniem i wypłatą cashbacku, z wyjątkiem podatków od dochodu / zysku Serwisu płaconych przez sam Serwis.

7.6 Wszystkie płatności dokonane przez Serwis na rzecz Użytkownika w związku z otrzymaniem cashbacku będą uważane za zawierające odpowiednie podatki do zapłaty przez Użytkownika, jeśli takie istnieją, i nie będą podlegały korekcie.

7.7 Jeśli konto Użytkownika zostanie zablokowane lub usunięte z powodu naruszenia przez niego zasad niniejszej Umowy, wypłata środków z konta Cashback stanie się niemożliwa.

7.8 Serwis zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany warunków wypłaty środków, powiadamiając o tym Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej na koncie.

8. Ograniczenie odpowiedzialności Serwisu

8.1 Serwis nie prowadzi sprzedaży towarów ani usług, a jest jedynie platformą reklamową, na której Ogłoszeniodawca zamieszcza informacje o swoich towarach i usługach.

8.2 Materiały informacyjne zamieszczone w Serwisie są dostarczane bez żadnych gwarancji, w tym dotyczących ich dokładności.

8.3 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakość towarów i usług sprzedawanych i świadczonych przez Ogłoszeniodawców. Wszelkie roszczenia dotyczące jakości sprzedawanych towarów lub świadczonych usług są przekazywane bezpośrednio do osób, które sprzedały ten produkt lub świadczyły tę usługę.

8.4 Serwis, inni członkowie naszej grupy spółek oraz wszelkie powiązane z nami strony trzecie nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody poniesione w związku z niemożnością korzystania lub w wyniku korzystania z Serwisu, stron internetowych naszych Reklamodawców, w tym:

 • utrata dochodu;
 • utrata działalności gospodarczej;
 • utrata zysków lub kontraktów;
 • utrata przewidywanych oszczędności;
 • utrata danych;
 • utratę reputacji biznesowej;
 • za wszelkie inne straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z czynów niedozwolonych (w tym zaniedbania) i naruszenia umowy.

8.5 Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje zamieszczone na stronach internetowych Reklamodawców, w tym za naruszenie praw autorskich i praw pokrewnych.

9. Ochrona danych osobowych

9.1 Rejestrując się na naszej stronie internetowej, Użytkownik zgadza się z legalnością gromadzenia i przetwarzania jego danych osobowych oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie i transgraniczne przekazywanie.

9.2 Użytkownik wyraża również zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych stronom trzecim w celu wypełnienia warunków Umowy.

9.3 Celem przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest wypełnienie warunków Umowy, a także promowanie towarów, dzieł, usług na rynku (na różne sposoby, w tym poprzez zautomatyzowaną analizę danych osobowych), w tym poprzez wysyłanie reklam i materiałów informacyjnych Reklamodawców do Użytkownika.

9.4 Jeśli Użytkownik złoży wniosek o cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, depersonalizację i / lub zniszczenie jego danych osobowych w naszym systemie, Serwis zapewnia ich legalne i nieodwołalne zniszczenie z powiadomieniem pocztą elektroniczną (na żądanie użytkownika o potrzebie takiego powiadomienia).

9.5 Rejestrując się w Serwisie (prosząc o kody promocyjne lub subskrybując biuletyn e-mail), użytkownik wyraża zgodę na wprowadzenie swoich danych osobowych do publicznie dostępnego źródła bazy danych, w tym na przekazywanie wszelkich informacji o użytkowniku (jego danych osobowych, informacji o korzystaniu z Serwisu itp.) naszym partnerom.

9.6 Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych odbywa się poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na osobistym koncie użytkownika (sekcja Pomoc). W takim przypadku wszystkie informacje otrzymane przez Użytkownika (w tym login i hasło) są usuwane z bazy danych Serwisu, a Użytkownik ma zablokowany dostęp do usług Serwisu.

10. Prawa własności intelektualnej

10.1 Serwis posiada wszelkie niezbędne prawa w odniesieniu do wyników działalności intelektualnej zamieszczonych na Stronie. Materiały zamieszczone na Stronie są chronione prawami autorskimi i odpowiednimi umowami o przeniesieniu praw do wyników działalności intelektualnej w Rosji i za granicą.

Użytkownik nie jest uprawniony do wprowadzania zmian w kopiach jakichkolwiek materiałów drukowanych lub pobranych z Witryny. Użytkownikom zabrania się również wykorzystywania jakichkolwiek ilustracji, zdjęć, sekwencji wideo lub audio, a także wszelkich elementów graficznych poza towarzyszącym im tekstem.

10.2 Użytkownik uznaje prawo własności Witryny do zamieszczonych materiałów informacyjnych.

10.3 Nikt nie ma prawa do korzystania z materiałów znajdujących się na Stronie w celach komercyjnych bez otrzymania

10.4 W przypadku kopiowania, pobierania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek części materiałów znajdujących się w Serwisie z naruszeniem warunków Umowy, prawo do korzystania z Serwisu natychmiast wygasa.

10.5 Użytkownik będzie zobowiązany, według wyboru Serwisu, do zwrotu lub zniszczenia wszystkich kopii materiałów.

11. Wirusy, ataki hakerów i inne przestępstwa

11.1 Użytkownik zobowiązuje się nie nadużywać korzystania z Serwisu, świadomie nie wprowadzać do niego wirusów, trojanów, robaków ani żadnych innych szkodliwych materiałów i programów.

11.2 Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwera, na którym znajduje się Witryna, ani żadnego innego serwera, komputera lub bazy danych powiązanych z Witryną. W przypadku takiego naruszenia, dostęp Użytkownika do Witryny zostanie zamknięty.

12. Przeniesienie praw i obowiązków

12.1 Serwis zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przeniesienia swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

12.2 Użytkownik nie ma prawa naruszać warunków niniejszej Umowy, jak również jednostronnie przenosić swoich praw i obowiązków na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Serwisu.

13. Naruszenie Umowy z Użytkownikiem

13.1 Yamaneta zastrzega sobie prawo do jednostronnego zawieszenia lub całkowitego zakończenia dostępu dowolnego Użytkownika do usług Serwisu po ujawnieniu faktów naruszenia przez niego warunków niniejszej Umowy. Jednocześnie Serwis ma prawo do usunięcia konta Użytkownika, który naruszył postanowienia Umowy i całkowitego przeniesienia salda jego konta Cashback do Serwisu.

13.2 Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie zapisy (materiały informacyjne) publikowane przez niego w Serwisie, w ramach obowiązującego ustawodawstwa kraju, w którym mieszka Użytkownik. Wszelkie materiały, które w opinii pracowników Serwisu są sprzeczne z polityką informacyjną Serwisu, zostaną usunięte.

14. Zmiany Umowy

14.1 Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Umowie. Zmiany te są uważane za obowiązujące od momentu ich opublikowania w Witrynie.

14.2 Jeśli Użytkownik nie zgadza się z nowymi warunkami, ma prawo odmówić korzystania z usług Serwisu, powiadamiając o tym pracowników Yamaneta w ciągu trzech dni roboczych.

«At the moment we are experiencing difficulties with payments to PayPal, we will fix the problem in the near future»