Uživatelská smlouva

Tato smlouva (dále jen "smlouva") upravuje pravidla pro používání těchto webových stránek umístěných na adrese www.yamaneta.com , (dále jen "služba", "stránky") jako registrovaný uživatel (dále jen "uživatel", "klient").

Než začnete Stránky používat, přečtěte si prosím text Smlouvy. Smlouva automaticky vstupuje v platnost poté, co se zaregistrujete jako uživatel Služby. Pokud s podmínkami Smlouvy nesouhlasíte, okamžitě opusťte Stránky a v budoucnu je nepoužívejte.

1. Podmínky a definice

Uživatel - svéprávná fyzická osoba, starší 16 let, registrovaná na Stránkách vytvořením účtu (konta).

Osobní účet je nástroj Uživatele, který mu umožňuje přijímat služby deklarované Službou, jakož i ukládat jeho osobní údaje a nastavení.

Osobní údaje - informace týkající se registrovaného Uživatele (jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa bydliště, čísla účtů, platební údaje atd.)

Účet (konto) - soubor osobních údajů o Uživateli, který je uložen v jeho osobním účtu a který je nezbytný k identifikaci Uživatele.

Internetový obchod (internetový obchod) - internetová služba, která poskytuje služby pro nákup zboží a služeb. Na základě smlouvy uzavřené mezi Inzerentem a Službou přitahuje Služba Uživatele na webové stránky Inzerenta. Smlouva může být uzavřena přímo s Inzerentem nebo prostřednictvím zprostředkovatele (reklamní agentury).

Cashback je vrácení části finančních prostředků vynaložených Uživatelem na nákup zboží a služeb na webových stránkách Inzerenta.

Cashback účet (peněženka Uživatele) je registrovaný účet Uživatele zobrazený v Osobním účtu. Zobrazuje kumulaci cashbacku za nákupy zboží a služeb provedené Uživatelem na webových stránkách Inzerenta.

2. Podmínky používání služby

2.1 Yamaneta je internetová služba, která poskytuje služby umožňující svým Uživatelům vrátit část utracených peněz (cashback) z nákupů uskutečněných na webových stránkách Inzerenta.

2.2 Pro přístup k Osobnímu účtu musí Uživatel provést registraci, při které uvede aktuální e-mailovou adresu a jedinečné heslo.

2.3 Na tuto adresu Uživatel obdrží dopis s odkazem pro aktivaci účtu. Kliknutím na odkaz se uživatelský účet stane aktivním. Od tohoto okamžiku se Uživatel stává Klientem Služby.

2.4 Jeden Klient může mít na webových stránkách služby Yamaneta pouze jeden účet. V opačném případě si Služba vyhrazuje právo zablokovat a smazat opakované účty bez práva na výběr peněžních prostředků.

2.5 Pro výplatu cashbacku musí Klient uvést své osobní údaje ve speciálním formuláři Osobního účtu. Zvolí preferovanou formu platby (platební systém), zadá a uloží své platební údaje. Upozorňujeme, že zvolený platební systém může mít svá vlastní omezení (například minimální výši platby), která nejsou závislá na provozu Služby.

2.6 Údaje o svém účtu nezaznamenávejte na snadno přístupných místech a nepředávejte je třetím osobám. Služba neodpovídá za odcizení nebo ztrátu přihlašovacích údajů Uživatelem, stejně jako za případné škody způsobené Klientovi v souvislosti s tím.

2.7 Pokud Uživatel z nějakého důvodu změnil platnou e-mailovou adresu nebo jiné přihlašovací údaje uvedené při registraci, musí je změnit i v Účtu. V opačném případě může dojít k problémům s přístupem ke Službě.

2.8 Pokud Uživatel z nějakého důvodu neprovedl aktivní úkony se svým účtem (nevstoupil/nevystoupil, neautorizoval se v Osobním účtu) do 180 kalendářních dnů, Služba si vyhrazuje právo zablokovat účet Uživatele s jeho následným smazáním.

2.9 Služba má rovněž právo zablokovat a smazat účet Uživatele v případě porušení této Smlouvy, pravidel Služby, jakož i v případě, že jednání Klienta ohrožuje fungování Stránek.

2.10 Společnost Yamaneta si vyhrazuje právo provádět funkční změny služby, měnit pravidla pro výpočet cashbacku, jakož i doplňovat a měnit tuto Smlouvu.

3. Pravidla pro získání cashbacku

3.1 Cashback je v rámci Služby vrácení části finančních prostředků, které Uživatel vynaložil na nákup zboží a služeb (objednávek) na webových stránkách Inzerentů, kteří zveřejnili své materiály v katalogu Yamaneta.

3.2 Za objednávky provedené Uživatelem na internetových stránkách Inzerentů platí Inzerenti Službě Yamaneta provizi ve formě zprostředkovatelského poplatku za přilákaného klienta.

3.3 Služba Yamaneta část této odměny vrací klientovi ve formě peněžních prostředků na účet Cashback uložený na jeho osobním účtu. Služba samostatně stanovuje výši cashback odměny pro každého z Inzerentů. Informace o výši odměn pro jednotlivé Inzerenty naleznete v katalogu internetových obchodů. Upozorňujeme, že existují různé situace, kdy Inzerent nemůže správně identifikovat dokončenou objednávku a vyplatit provizi naší službě.

3.4 Pro úspěšné připsání cashbacku na účet uživatele a jeho další vyplacení musí být splněno několik podmínek:

 • Klient musí být autorizován na webových stránkách Služby;
 • Přechod na webové stránky Inzerenta je proveden pomocí odkazu poskytnutého naší Službou;
 • Provedená objednávka nesmí být zrušena;
 • Inzerent potvrdil Službě skutečnost objednávky provedené Klientem;
 • .
 • Uživatel dodržel všechna doporučení Služby pro zadávání objednávek a neporušil pravidla této Smlouvy.

3.5 Cashback se stane dostupným k vyplacení, jakmile Inzerent potvrdí skutečnost platby za dokončenou objednávku a zároveň potvrdí úhradu zprostředkovatelského poplatku za objednávku provedenou Uživatelem.

3.6 Podmínky pro potvrzení zaplacené objednávky jsou pro každého z Inzerentů individuální, jsou stanoveny příslušným internetovým obchodem a nejsou závislé na provozu Služby.

3.7 Služba má právo odmítnout Uživateli vyplatit cashback, pokud Inzerent neobdržel potvrzení o zaplacení zprostředkovatelského poplatku za objednávku provedenou Uživatelem Službě.

Může se stát, že Inzerent rozhodne, že provedená a zaplacená objednávka není v souladu s uzavřenou smlouvou mezi Inzerentem a Službou.

3.8 Při následném odsouhlasování objednávek mezi Službou a Inzerentem nelze účtovat ani rušit platby cashback za takové objednávky. Služba neodpovídá za relevantnost údajů o provedených objednávkách předaných Inzerentem a výši provize stanovené Inzerentem.

Služba neodpovídá za relevantnost údajů o provedených objednávkách předaných Inzerentem a výši provize stanovené Inzerentem.

4. Podmínky partnerského programu

4.1 Affiliate program Yamaneta umožňuje každému uživateli vydělávat peníze tím, že přiláká nové klienty k naší Službě. Ve svém osobním účtu (v části "Pozvat přítele") můžete získat individuální partnerský odkaz. Všichni Uživatelé registrovaní ve Službě jsou po kliknutí na individuální odkaz automaticky považováni za Uživatelovy doporučené osoby (členy partnerského programu).

4.2 Uživatel v budoucnu obdrží až 30 % z nabytých peněz za své doporučení. Odměna bude připsána na účet Cashback Uživatele.

4.3 Výplata těchto prostředků bude k dispozici po potvrzení platby přilákaným doporučovatelem jeho první objednávky zadané na webových stránkách inzerenta prostřednictvím Služby.

4.4 Je zakázáno vytvářet síť doporučovatelů patřících jednomu uživateli za účelem získání větších výhod.

4.5 Uživateli je přísně zakázáno rozesílat SPAM (na sociálních sítích, v e-mailových rozesílkách apod.) za účelem propagace odkazu na doporučení.

4.6 Služba si vyhrazuje právo zablokovat a smazat účty Uživatelů, kteří porušují podmínky práce s affiliate programem, aniž by zachránili nashromážděné prostředky cashbacku.

5. Věrnostní program

5.1 Pro pravidelné Zákazníky naší služby je k dispozici třístupňový věrnostní program "Premium Cashback":

 • "Bronzová Maneta" - Klienti, kteří nashromáždili cashback za více než 10 dolarů, získají 10% zvýšení sazeb cashbacku;
 • "Stříbrná Maneta" - Klienti, kteří nashromáždili cashback za více než 50 USD, obdrží 20% navýšení sazby cashbacku;
 • "Zlatá Maneta" - Klienti, kteří nashromáždili více než 150 $ cashback, obdrží 30% navýšení sazeb cashbacku.

5.2 Uživatel má vždy možnost zakoupit si "Zlatou Manetu". Připojení stojí 10 USD / měsíc. Platba se provádí z nashromážděného cashbacku.

5.3 Společnost Yamaneta si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit podmínky věrnostního programu nebo ukončit jeho provoz.

6. Promo kódy

6.1 Promo kódy vydávané službou Yamaneta umožňují uživateli při aktivaci zvýšit míru cashbacku nebo získat jiné výhody stanovené službou.

Aktivace promo kódů je možná v osobním účtu Uživatele. Pokud má Uživatel program "Premium Cashback", při aktivaci promo kódu se cashback sazby nesčítají, v platnosti je nejvýhodnější cashback sazba pro Uživatele.

7. Výběr finančních prostředků

7.1 Výběr peněžních prostředků z účtu Cashback se provádí jakýmkoli pro Uživatele výhodným způsobem uvedeným v jeho osobním účtu.

7.2 Výše minimálních plateb je uvedena v Osobním účtu v sekci "Můj cashback".

7.3 Před výběrem finančních prostředků je nutné zadat aktuální platební údaje a zvolit příslušný způsob výběru.

7.4 Služba neodpovídá za platby, jejich přijetí nebo nepřijetí v případě uvedení neúplných, nepřesných nebo nesprávných údajů poskytnutých uživatelem služby, pokud údaje, podle kterých byl proveden příslušný převod finančních prostředků, odpovídají údajům uvedeným uživatelem služby ...

7.5 Uživatel Služby je plně odpovědný za úhradu případných daní v souvislosti se vznikem a výplatou cashbacku, s výjimkou daní z příjmu/zisku Služby, které hradí sama Služba.

7.6 Všechny platby, které Služba provede Uživateli v souvislosti s obdržením cashbacku, se považují za platby zahrnující příslušné daně, které má Uživatel případně zaplatit, a nepodléhají úpravě.

7.7 Pokud je účet Uživatele zablokován nebo smazán z důvodu porušení pravidel této Smlouvy, výběr finančních prostředků z účtu Cashback se stává nemožným.

7.8 Služba si vyhrazuje právo jednostranně změnit podmínky pro výběr peněžních prostředků, o čemž uživatele informuje e-mailem uvedeným v účtu.

8. Omezení odpovědnosti Služby

8.1 Služba neprodává zboží ani služby, ale je pouze reklamní platformou, na které Inzerent zveřejňuje informace o svém zboží a službách.

8.2 Informační materiály zveřejněné na Službě jsou poskytovány bez jakýchkoli záruk, vč. záruk týkajících se jejich správnosti.

8.3 Služba neodpovídá za kvalitu zboží a služeb prodávaných a poskytovaných Inzerenty. Veškeré nároky týkající se kvality prodávaného zboží nebo poskytovaných služeb jsou přenášeny přímo na osoby, které tento produkt prodaly nebo tuto službu poskytly.

8.4 Služba, ostatní členové naší skupiny společností a jakékoli třetí strany s námi spojené nenesou odpovědnost za přímé nebo nepřímé ztráty, škody vzniklé v důsledku nemožnosti používat nebo v důsledku používání stránek, internetových stránek našich Inzerentů, včetně:

 • ztráta příjmu;
 • ztráta z podnikání;
 • ztráta zisku nebo zakázek;
 • ztráta předpokládaných úspor;
 • ztráta dat;
 • ztráta obchodní pověsti;
 • za jakoukoli jinou ztrátu nebo škodu jakéhokoli druhu vyplývající z občanskoprávního pochybení (včetně nedbalosti) a porušení smlouvy.

8.5 Služba neodpovídá za žádné informace zveřejněné na webových stránkách inzerentů, včetně porušení autorských a souvisejících práv.

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Registrací na našich webových stránkách uživatel souhlasí se zákonností shromažďování a zpracování svých osobních údajů a souhlasí s jejich zpracováním a přeshraničním přenosem.

9.2 Uživatel rovněž souhlasí s předáváním svých osobních údajů třetím stranám za účelem plnění podmínek smlouvy.

9.3 Účelem zpracování osobních údajů Uživatele je plnění podmínek Smlouvy, jakož i propagace zboží, děl, služeb na trhu (různými způsoby, včetně automatizované analýzy osobních údajů), vč. zasílání reklamních a informačních materiálů Inzerentů Uživateli.

9.4 Pokud Uživatel požádá o odvolání svého souhlasu se zpracováním osobních údajů, depersonalizaci a/nebo likvidaci svých osobních údajů v našem systému, Služba zajistí jejich legální a neodvolatelnou likvidaci s oznámením e-mailem (na žádost Uživatele o potřebě takového oznámení).

9.5 Registrací na webu (vyžádáním promo kódů nebo přihlášením se k odběru e-mailového zpravodaje) souhlasíte se zanesením svých osobních údajů do veřejně dostupného databázového zdroje, vč. předání veškerých informací o vás (vašich osobních údajů, informací o vašem používání webu apod.) našim partnerům.

9.6 Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů se provádí zasláním příslušné zprávy v osobním účtu uživatele (sekce Nápověda). V takovém případě jsou všechny informace, které uživatel obdržel (včetně přihlašovacího jména a hesla), vymazány z databáze webu a zároveň je uživateli zablokován přístup ke službám služby.

10. Práva duševního vlastnictví

10.1 Služba má veškerá potřebná práva ve vztahu k výsledkům duševní činnosti zveřejněným na Stránkách. Materiály zveřejněné na Stránkách jsou chráněny zákony o autorských právech a příslušnými dohodami o převodu práv k výsledkům duševní činnosti v Rusku i v zahraničí.

Uživatel není oprávněn provádět změny na kopiích tištěných nebo stažených materiálů ze Stránek. Uživatelům je rovněž zakázáno používat jakékoli ilustrace, fotografie, video nebo zvukové sekvence, jakož i jakékoli grafické prvky kromě doprovodného textu.

10.2 Uživatel bere na vědomí, že je vlastníkem stránek, pokud jde o zveřejněné informační materiály.

10.3 Nikdo nemá právo používat materiály umístěné na Stránkách ke komerčním účelům, aniž by obdržel

10.4 V případě kopírování, stahování nebo šíření jakékoliv části materiálů na Stránkách v rozporu s podmínkami Smlouvy, právo na používání Stránek okamžitě zaniká.

10.5 Uživatel bude povinen podle volby Služby vrátit nebo zničit všechny kopie materiálů

.

11. Viry, útoky hackerů a jiné trestné činy

11.1 Uživatel se zavazuje, že nebude zneužívat používání stránek, úmyslně do nich nebude vnášet viry, trojské koně, červy ani jiné škodlivé materiály a programy.

11.2 Uživatel se nesmí pokoušet získat neoprávněný přístup ke Stránkám, k serveru, na kterém jsou Stránky umístěny, ani k žádnému jinému serveru, počítači nebo databázi souvisejícím se Stránkami. V případě takového porušení bude přístup uživatele na Stránky uzavřen.

12. Převod práv a povinností

12.1 Služba si vyhrazuje právo zcela nebo částečně převést svá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osoby.

12.2 Uživatel nemá právo porušovat podmínky této smlouvy, jakož i jednostranně převádět svá práva a povinnosti na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu naší Služby.

13. Porušení smlouvy s uživatelem

13.1 Společnost Yamaneta si vyhrazuje právo jednostranně pozastavit nebo zcela ukončit přístup jakéhokoli uživatele ke službám služby, pokud zjistí, že porušil podmínky této smlouvy. Současně má Služba právo smazat účet Uživatele, který porušil Smlouvu, a zcela převést zůstatek jeho účtu Cashback na Službu.

13.2 Uživatel nese výhradní odpovědnost za všechny záznamy (informační materiály), které zveřejnil na Stránkách, a to v rámci platných právních předpisů země, ve které Uživatel žije. Veškeré materiály, které jsou podle názoru pracovníků Služby v rozporu s informační politikou Stránek, budou odstraněny.

14. Změny smlouvy

14.1 Služba si vyhrazuje právo provádět jakékoli změny této Smlouvy. Tyto změny se považují za účinné od okamžiku jejich zveřejnění na Stránkách.

14.2 Pokud Uživatel s novými podmínkami nesouhlasí, má právo služby Služby odmítnout, což oznámí pracovníkům společnosti Yamaneta do tří pracovních dnů.

«At the moment we are experiencing difficulties with payments to PayPal, we will fix the problem in the near future»