Få cashback hos Связной трэвел

Betald hotellbokning1,75%
Betald järnvägsbiljettbeställning1,5%
Betald biljettbeställning0,9%
Genomsnittlig väntetid
för cashback
54 dagar

webbläsartillägg

Köp online utan att gå till Yamanets webbplats. Tillägget kommer att påminna dig om att aktivera cashback

Installera mobilappen

och få enkelt cashback
från din smartphone