Få cashback hos Portal

Betald order av en ny användare3,9%
Betald order av en vanlig användare3,25%
Genomsnittlig väntetid
för cashback
27 dagar

webbläsartillägg

Köp online utan att gå till Yamanets webbplats. Tillägget kommer att påminna dig om att aktivera cashback

Installera mobilappen

och få enkelt cashback
från din smartphone