Få cashback hos Напишем

Betald order av en ny användare12,5%
Betald order av en vanlig användare7,5%
Genomsnittlig väntetid
för cashback
19 dagar

webbläsartillägg

Köp online utan att gå till Yamanets webbplats. Tillägget kommer att påminna dig om att aktivera cashback

Installera mobilappen

och få enkelt cashback
från din smartphone