Få cashback hos МаксидоМ

Betald order av en ny kund1,75%
Betald order av en vanlig kund0,55%
Genomsnittlig väntetid
för cashback
38 dagar

webbläsartillägg

Köp online utan att gå till Yamanets webbplats. Tillägget kommer att påminna dig om att aktivera cashback

Installera mobilappen

och få enkelt cashback
från din smartphone