Få cashback hos Flor2U

Betald order från kategori Blommor6,85%
Betald order från kategorin Gåvor3,6%
Genomsnittlig väntetid
för cashback
63 dagar

webbläsartillägg

Köp online utan att gå till Yamanets webbplats. Tillägget kommer att påminna dig om att aktivera cashback

Installera mobilappen

och få enkelt cashback
från din smartphone