Få cashback hos Almea

Betald order av ny kund i Almeabutiken6,5%
Betald order till en stamkund i Almeabutiken4%
Genomsnittlig väntetid
för cashback
68 dagar

webbläsartillägg

Köp online utan att gå till Yamanets webbplats. Tillägget kommer att påminna dig om att aktivera cashback

Installera mobilappen

och få enkelt cashback
från din smartphone