Få cashback hos 123.ru

Betald order från kategori 1 med en kupong0,15%
Betald order från kategori 2 med en kupong0,3%
Betald order från kategori 3 med en kupong0,45%
Betald order från kategori 4 med en kupong0,6%
Betald order från kategori 5 med en kupong1,05%
Betald order från kategori 6 med en kupong1,5%
Betald order från kategori 1 utan att använda en kupong0,5%
Betald order från kategori 2 utan att använda en kupong1%
Betald order från kategori 3 utan att använda en kupong1,5%
Betald order från kategori 4 utan att använda en kupong2%
Betald order från kategori 5 utan att använda en kupong3,5%
Betald order från kategori 6 utan att använda en kupong5%
Genomsnittlig väntetid
för cashback
29 dagar

webbläsartillägg

Köp online utan att gå till Yamanets webbplats. Tillägget kommer att påminna dig om att aktivera cashback

Installera mobilappen

och få enkelt cashback
från din smartphone